Brezplačna dostava

pri nakupu nad 30 €

Košarica

Košarica je prazna.

Nagradne igre

Nagrajenke

  • 1. nagradna igra (15.05.2015) Bon za 15 € - Patricija Revinšek
  • 2. nagradna igra (01.06.2015) Sarong Chloe - Špela Veršič
  • 3. nagradna igra (25.06.2015) Bon za 15 € - Monika Ivančič
  • 4. nagradna igra (16.07.2015) Bon za 15 € - Jelena Mijatovic

Splošni pogoji nagradnih iger

Uvodne določbe

1. člen

S temi splošnimi pogoji so urejena pravila sodelovanja ter izvedba nagradnih iger, ki jih organizira Temno Modro d.o.o., Savska cesta 14, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: organizator).

2. člen

Čas trajanja nagradne igre je jasno določen na strani posamezne nagradne igre ali na objavi na spletnem omrežju Facebook.

Sodelovanje v nagradnih igrah

3. člen

V nagradnih igrah lahko sodelujejo vse polnoletne osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji.

Vsaka udeležeka lahko v nagradni igri sodeluje enkrat, razen če ni drugače navedeno na strani posamezne nagradne igre.

Načini sodelovanje so navedeni na strani posamezne nagradne igre ali na objavi na omrežju Facebook.

Sodelujoče se strinjajo s sodelovanjem v nagradni igri pod pogoji, navedenimi v teh pravilih.

V nagradni igri ne smejo sodelovati:

  • osebe, ki ne sprejmejo pravil nagradne igre. Šteje se, da je udeleženka nagradne igre pravila sprejela s tem, ko sodeluje v nagradni igri na enega izmed navedenih načinov.
  • osebe, ki kakor koli neposredno sodelujejo pri pripravi in izvedbi nagradne igre. V kolikor takšne osebe sodelujejo, se jih izloči.

Potek žrebanja

4. člen

Žrebanje opravi predstavnik organizatorja.

Žrebanje se izvede ob koncu nagradne igre, izpelje se na elektronski način. Izid žrebanja je naključen.

5. člen

Rezultati žrebanja so dokončni. Pritožba ni mogoča.

Nagrajenke so objavljene na spletni strani www.mia.si in na strani Mia.si na spletnem omrežju Facebook.

Prevzem nagrad

6. člen

Nagrajenka je udeleženka žrebanja, ki je bila izžrebana v skladu s temi pogoji.

Nagrajenka je dolžna svoje podatke, ki jih podjetje potrebuje s strani nagrajenca za predajo nagrade, dostaviti v roku 3 (tri) dni od podane zahteve za dostavo podatkov. Nagrajenki se v obvestilu navede katere podatke podjetje potrebuje. V kolikor podatkov ne dostavi, se izžreba drug nagrajenka.

7. člen

Nagrajenke bodo o prejemu nagrad pisno obveščene v roku 5 delovnih dni po izvedenem žrebanju:

  • po pošti na naslov ali
  • po e-mailu ali
  • preko spletne strani Facebook.

Nagrajenka se s sodelovanjem v nagradni igri strinja z javno objavo njenega imena, priimka in kraja bivanja za potrebe nagradne igre.

Nagrad ni mogoče zamenjati, vrniti ali izplačati v gotovini. Nagrade v nobenem primeru niso prenosljive na drugo osebo.

Organizator in osebe, ki sodelujejo pri izvedbi nagradne igre, ne odgovarjajo za morebitno škodo, ki bi izvirala iz nagrad.

8. člen

Sodelujoča, ki prejme nagrado v vrednosti, ki presega 42,00 EUR, je po zakonu davčni zavezanec, zato je dolžna po prejemu obvestila o nagradi organizatorju sporočiti svojo davčno številko hkrati s posredovanjem podatkov, ki jih v namen predaje nagrade potrebuje organizator nagradne igre.
Katere podatke je potrebno posredovati, bo organizator sporočil nagrajenki hkrati s sporočilom o nagradi, ki jo le-ta prejme. S tem se nagrajenka strinja, da bo prevzela nagrado.

V nasprotnem primeru izgubi pravico do nagrade ter mu organizator nagrade ni dolžan izročiti in je prost vseh obveznosti do nagrajenca.
Prejemnica nagrade se lahko pisno odpove nagradi v roku 7 delovnih dni od prejema obvestila in s tem izgubi pravico do nagrade. Nagradi se odpove tako, da organizatorju pošlje podpisano pisno izjavo, da se odpoveduje nagradi.

Davki od nagrad

9. člen

Organizator bo od vseh nagrad, ki presegajo vrednost 42,00 EUR, za nagrajenke obračunal in plačal akontacijo dohodnine, skladno z veljavno zakonodajo.
Prejemnicam nagrad se v skladu z zakonom o dohodnini bruto vrednost dobitka všteva v davčno osnovo.
V skladu z zakonom o davčnem postopku je prejemnica nagrade dolžna pred prejemom nagrade predložiti davčno številko.

Varstvo osebnih podatkov

10. člen

S sodelovanjem v nagradni igri udeleženka nagradne igre dovoli organizatorju obdelovanje in hranjenje posredovanih osebnih podatkov, skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur. I. RS, št. 86/2004, 67/2007 UPB1).
Osebni podatki, ki se zbirajo so: elektronski naslov, ime in priimek, naslov in dodatno še davčna številka posameznega nagrajenca.

11. člen

Pridobljeni osebni podatki se uporabljajo za vodenje evidenc organizatorja nagradne igre in za namene neposrednega trženja organizatorja.

Organizator nagradne igre vse osebne podatke varuje v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov. Osebne podatke lahko uporablja izključno za namene, za katere so bili pridobljeni.

Končne določbe

12. člen

Pravila nagradnih iger pričnejo veljati z dnem 01.05.2015 in veljajo do preklica.

Pravila nagradnih iger so na voljo na spletni strani www.mia.si.

Organizator si pridržuje pravico do sprememb pravil nagradnih iger. V tem primeru bodo vsi sodelujoči v nagradnih igrah, ki so trenutno v teku, o spremembah obveščeni na enega izmed načinov, ki so navedeni v 7. členu teh pravil.

Temno Modro d.o.o.
Ljubljana, 01.05.2015

Uporabljamo piškotke.

Zapri

Hej, lepotička!

Hočeš kodo za
5% popust?
Ne, hvala, sovražim popuste.